zkopírovat předchozí údaje

1 Pobyt
2 Osobní údaje
3 Adresa trvalého pobytu
4 Kontaktní údaje