zkopírovat předchozí údaje

1 Osobní údaje
2 Pobyt
3 Adresa trvalého pobytu
4 Kontaktní údaje