Archiv: Výlet

Velká Deštná přes Masarykovu Chatu

trek Velká Deštná přes Masarykovu Chatu

Z chaty Luna vyrazíme po modré značce k chatě Bedřichovka a zde zahneme do leva na žlutou turistickou značku. Ta vede po pohodlné cestě mezi horskými loukami až k rozcestníku Trčkov (2 Km). Potom podle potoka stoupáme až narazíme na silnici 311 (3.1 km). Po silnici stoupáme dále po žluté turistické značce až do Šerlišského sedla (5.4 Km) a odtud nám zbývá 400 metrů na Masarykovu chatu. Zde je možnost se občerstvit před další cestou. Z Masarykovy chaty se vrátíme zpět na Šerlišské sedlo, přejdeme silnici a pokračujeme po červené značce ke kiosku pod Velkou Deštnou (9.5Km). Od tude je možné po zelené značce dojít na nejvyšší vrchol Orlických hor Velkou Deštnou (1115 m.n.m.). Na vrcholu se nachází 18 metrů vysoká rozhledna nabízející krásné výhledy do širokého okolí (když není mlha, sněhová bouře či jiné atmosferické jevy nepříznivě ovlivnňující viditelnost). Od kiosku sledujeme červenou značku až na rozcestí Pod Jelenkou (10.7 Km). Zde zabočíme doleva a po modré turustické značce dojdeme zpět na chatu Luna.

Singletrack Jagodna

Singletrack Jagodna

Od chaty Luna vyrazíme na Orlické Záhoří a kolem chaty Bedřichovka pokračujeme po modré turistické značce k polské hranici. Přejedem most přes Divokou Orlici a na křižovatce u obce Lasowka (1.2 Km) zahneme doprava na cyklotrasu ER-2. Pokračujeme do obce Mostowice (5.6 Km) a stále po cyklotrase ER-2 sledující levý břeh řeky až na křižovatku ve tvaru Y (14.6 Km). Zde se držíme vlevo a po jednom kilometru dojedeme na další křižovatku, kde se dáme opět vlevo. Sledujeme modrou turistickou značku po silnici číslo 389. Asi po jednom kilometru (16.3 km) modrá značka odbočuje ze silnice doleva a dovedena nás až na vrchol hory Jagonda (19.2 Km). Tady začíná sigletrack, který končí opět na silnici 389 (Autostrada sudecka) to překřížíme a napojíme se na cyklotrasu 101 po které sjíždíme až do obce Spalona (25.4 Km). Cestu si lze zkrátit rovně po zelené turistické značce, která vede po sjezdovce. Mírným sjezdem pokračujeme po cyklotrase podle potoka až k mostu (28.5 km) přes říčku Bystrzyca. Za mostem se dáme doleva stále po cyklotrase 101 proti proudu říčky Bystrzyca. Po kilometru a půl opět přejedeme mostek (32 Km) přes říčku a z trasy 101 odbočíme doleva na cyklostezku do obce Mostowice. Stezka nás doveden na silnici po které dojedme do již známé obce Lasowka. Zde ze silnice zahneme doleva na modrou turistickou značku, která nás dovede zpět k chatě Luna.

Přes Pěticestí na Velkou Deštnou

Cyklotrasa Přes Pěticestí na Velkou Deštnou

Z chaty Luna se vydáme po cyklotrase 22 do Orlického Záhoří kolem kostela (3.8 Km) a pokračujeme až na konec obce (5 Km). Zde odbočíme na cyklotrasu 4307 a úžíváme si stoupání, které nás dovede na Pěticestí (10 km). Zde se mimo šesti cest nachází i bufet, kde se v případě že je otevřeno můžeme občerstvit. Z Pěticestí vyrazíme zvesela po cyklotrase 4071, která nás po víceméně vrstevnici dovede na rozcestí turistických cest Pod Homolí (15.2 Km). Asi jeden kilometr od Pěticestí je odbočka na Kunštátskou kapli (150 m). Po trase 4071 pokračujeme až na kiosek horské služby (19.6 km) pod Deštnou, kde je také možnost se občerstvit. Odtud zájemci o dobytí vrcholu provedou ktátký výpad stranou na Velkou Deštnou (1115 m.n.m.), nejvyšší vrchol Orlických Hor. Zde se nachází 18 metrů vysoká rozhledna, ze které je překvapivě možné se rozhlédnout po kraji. Od kiosku sjíždíme stále po trase 4071 na Šerlišské sedlo (22.8 km). Zde zabočíme doprava na cyklotrasu 22 a sjíždíme zpět k oblíbené chatě Luna.

Trasa celkem nenáročná a vede po dobrém povrchu. Je ovšem třeba počítat se stoupáními, přeci jenom se nacházíme na horách.

Údolím Divoké Orlice

Od chaty Luna vyrazíme na Orlické Záhoří a kolem chaty Bedřichovka pokračujeme po modré turistické značce k polské hranici. Přejedem most přes Divokou Orlici a na křižovatce  u obce Lasowka (1.2 Km) zahneme doprava na cyklotrasu ER-2. Pokračujeme do obce Mostowice (5.6 Km) a stále po  cyklotrase ER-2 sledující levý břeh řeky až na křižovatku ve tvaru Y (14.6 Km). Zde odbočuje cyklotrasa 93. Pokračujeme po ER-2 ještě dalších 600 metrů, kde odbočíme doprava na polní cestu, která nás dovede k mostu přes Divokou Orlici. Zde přejedeme zpět do České republiky a ocitneme se v obci Neratov (16 Km). Zde si můžeme prohlédnout znamý kostel se skleněnou střechou a také se občerstvit v mítní hospodě. Z Neratova pokračujeme po cyklatrase 22 přes osady Podlesí, Nová Ves, Černá Voda do Orlického Záhoří (26 Km). Dále mírným stoupáním přes Jadrnou zpět na chatu Luna.