vzdálenost 14 Km od chaty Luna  
Orlické hory - kostel Neratov

V obci Neratov v Orlických horách najdete jedinečný barokní kostel se skleněnou střechou. Neratov byl založen na konci 15. století jako osada sklářů. Krátce po založení osady zde byl vybudován jednoduchý dřevěný kostelík. V druhé polovině 17. století se stal Neratov významným poutním místem a to díky pramenu , který se nachází u kostela. Zásluhu na tom měla také milostná soška Panny Marie, kterou nechak vyřezat ze dřeva rokytnický farář podle svého snu.

Původní kostel přestal stačit zvyšujícímu se počtu poutníků a tak v roce 1723 se na místě dřevěného kostelíka začal stavět nový barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Základní kámen položil majitel panství Johann Karl z Nostitz-Rhieneck 14. srpna 1723 a vysvěcení proběhlo na svatého Bartoloměje 24. srpna 1733. Architekt díla je není zcela jistý, ale z největší pravděpodobností byl vybydován podle plánů Giovanni Battisty Alliprandiho.

Kostel 10. května 1945 na konci 2. světové války vyhořel, když byl zasažen protitankovou střelou vypálenou vojákem Rudé armády. Požárem byla zničena střecha, dřevěné schodiště, hodinový stroj a zvon. Koncem roku 1957 spadly promáčené klenby a kostel byl navržen na demolici. Nakonec k demolici díky nedostatku finančních prostředků nedošlo. V roce 1992 byl kostel zapsán na seznam kulturních památek České republiky. Od té doby se usilovně pracuje na jeho obnově. Ještě před tím se 15. srpna 1990 uspořádala první pouť na svátek Nanebevzetí Panny Marie a obnovila se tak zapomenutá poutní tradice.

To co kostelu dodává na jedinečnosti je řešení použité při obnově, které spojuje prvky staré a moderní architektury. Kostel v Neratově byl osazen unikátní prosklenou střechou, která dodává místu zvláštní neopakovatelnou atmosféru. K té také příspívá jednoduchá výzdoba a kombinace třech hlavních materiálů použitých při rekonstrukci a výzdobě kámen, dřevo a sklo.

Více informací:
Spojení staré a moderní architektury při obnově kostela v Neratově
Historie a současnost poutního místa Neratov v Orlických horách