vzdálenost 28 Km od chaty Luna  
Dělostřelecká pevnost Hanička - Orlické hory

Dělostřelecká pevnost Hanička leží v Orlických horách asi 5 kilometrů od Rokytnice v Orlických horách. Tvrz patří do systému předválečného hraničního opevnění, které bylo budováno v letech 1935 – 1938 na obranu před nacistickým Německem. Pevnost najdeme na samých hranicích s Polskou republikou poblíž stejnojmenné osady. Dnes je tvrz technickou národní kulturní památkou.

Pevnost se skládá ze šesti bojových objektů v podzemí propojených stovkami metrů chodeb a sálů. Mohutné sály mohly pojmout značné množství zásob, což mělo umožnit posádce bojovat i v případě obklíčení po dobu několika měsíců. V roce 1938 byla bez boje předána zástupcům Wermachtu. Německá armáda si na této pevnosti zkoušela odolnost našich vojenských objektů a zároveň účinnost německých dělostřeleckých granátů.

Do podzemí sejdete po 98 schodech a prohlédnete si několik vojenských míst. Jeden z objektů s názvem Lom je nejzachovalejším tvrzním prostorem u nás. Při prohlídce shlédnete prohlídku upravené tvrze, stálou expozici bojové techniky, zbraní a výstroje. V expozici je možné zhlédnout zbraně používané naší armádou v roce 1938 i po druhé světové válce. Součástí je i malá sbírka munice a uniforem z obou období našich dějin. Všechny chodby, šachty a sály jsou původní, jen vybavení pochází z novodobé přestavby. Uvidíte zde energetický velín, odkud by bylo dispečerem a jeho pomocníkem celé podzemí řízeno. Dalším stanovištěm jsou kasárenské sály, rozdělené na jednotlivé místnosti určené jako ubikace a kanceláře. V pátém sále se nachází zcela unikátní úpravna vody, která měla být schopna vodu nejen vyčistit, ale zbavit ji i veškerých kontaminačních látek. Nachází se zde také novodobá ošetřovna a sál jídelny. K vidění je i sociální zařízení.

Otevírací dobu a další informace naleznete na webových stránkách věnovaných pevnosti www.pevnosthanicka.cz a nebo www.hanicka.cz