vzdálenost 9 Km od chaty Luna  
Kunštátská kaple - hřeben Orlických hor

Barokní kaple Navštívení Panny Marie se nachází na hřebeni Orlických hor v nadmořské výšce 1035 m. n. m. u Jiráskovy horské cesty (cyklisté se ke kapli mohou dostat z Pěticestí). Původně byla vystavěna pro dřevorubce z Tyrol, kteří v Orlických horách těžili dřevo, které se dodávalo do kutnohorských dolů a do místních skláren.

Přechod hřebene byl obtížný, jednalo se o prudce stoupající cestu, kde na temeni Kunštátské hory se nachází rašeliniště. V knize „Grossmutter erzählt“ (Babička vypravuje, rok vydání 1940, Lanškroun), se můžeme v pověsti Die versunkene Stadt (Propadlé město) dočíst: „Dnes je tato část hřebene zarostlá nízkými jehličnany, bažinatá a pokrytá mnoha jezírky a tůněmi. Nezpívají tu žádní ptáci. Nezvyklé ticho panuje v tomto pochmurném koutu hor.“ Kaple tedy pravděpodobně nesloužila pouze pro bohoslužby dřevařů, ale také k oddechu při náročném přechodu přes hřbet Orlických hor a jako místo pro poděkování za úspěšné zvládnutí cesty.

Kunštátská kaple byla pravděpodobně postavena kolem roku 1671. Tento letopočet je vytesán na kamenném podstavci Piety. Tato plastika, na které je vytesán nápis „SaLVe MarIa DoLorosa Te saLVtat serVVs“ (buď zdráva, Maria bolestná, zdraví tě služebník), byla v 60. letech přemístěna do zdobnického kostela, kamenný podstavec však zůstal v kapli.

Kaple byla rovněž místem, kde se setkávali obyvatelé Orlických hor a to nejen za účelem náboženských poutí, ale i obchodu. (směna obilí, hus, dobytku). Kaple na hřebeni představovala příležitost, kdy se lidé mohli potkat i s lidmi z druhé strany hor, kteří šli na pouť a vzali s sebou i něco na prodej. Dle vzpomínek Aloise Galleho, potomka německých starousedlíků a rovněž pamětníka válečných událostí a poválečného odsunu, nejprve proběhla bohoslužba, ale poté probíhalo i toto setkávání lidí.

Po druhé světové válce kaple zpustla. Němečtí obyvatelé byli vyhnáni a svatostánek shlížející z hřebene hor do podhůří byl poté opraven v šedesátých letech. Ovšem začátkem osmdesátých let 20. století se zde naskytl nehezký pohled – vyvrácené dveře, poškozený portál, uvnitř se nacházelo dokonce ohniště! Jediné, co se podařilo z kaple přesunem do nedalekých kostelů zachránit, byla socha Piety a obraz Útěk svaté rodiny do Egypta od neznámého autora. V roce 2002 se opravy za podpory obce Zdobnice chopilo sdružení Via Aurea. V roce 2005 byla kaple při slavnostní mši dne 18. června 2005 znovu vysvěcena biskupem Dominikem Dukou.